2. Walc nuevo / neo-tango-walc / nietango-walc


Walc nuevo (muzyka: Quartano, Androgyne)

Nietango-walc (muzyka: Sting)

W analogii do trzymiarowego tangowalca
  • trzymiarowa muzyka skomponowana z tym samym celu, ale zaaranżowana mniej tradycyjnie - bywa nazywana walcem nuevo lub  neotangowalcem, zaś
  • trzymiarowa muzyka skomponowana w dowolnym innym celu, ale posiadająca wystarczający potencjał tangotwórczy może zostać nazwana nietangowalcem (analogicznie do tzw. nietanga).