1. Tango tradycyjne (taniec)

Metrum 2/4*
Tempo w granicach ok. 60-75 bpm.
Taniec w parach, improwizowany, uformowany przed ponad stu laty w Argentynie i Urugwaju (właściwiej: głównie w Buenos Aires i Montevideo). Ze swojej natury (improwizacja i brak oficjalnej kodyfikacji) ma wiele odmian i styli. Tańczone na wszystkich milongach.

*bywało też 4/4.
OpenAir podczas festiwalu 2014 w Brzegu. Fot.: L. Hojnacki.